top of page
Nurit profile picture.jpg

ד"ר נורית גל

ד״ר נורית גל מומחית לכלכלה ורגולציה של משק החשמל ויועצת לחברות בתחום האנרגיה. קודם לכן ד״ר גל עמדה בראש חטיבת הרגולציה ברשות החשמל, במסגרת תפקידה עסקה בגיבוש הרפורמה במשק החשמל, מיסוד השוק הסיטונאי לחשמל, גיבוש ההסדרות הכלכליות ליצרנים פרטיים, קידום אנרגיה מתחדשת ותכנון משק החשמל בישראל. 

ד״ר גל בעלת תואר ראשון בפיסיקה ובמתמטיקה מהאוניברסיטה העברית  (תוכנית תלפיות), תואר שני במנהל עסקים (חקר ביצועים) מאוניברסיטת תל אביב, תואר שני מאוניברסיטת הארוורד במדיניות ציבורית, תואר שני במדיניות אנרגיה מאוניברסיטת ג׳ונס הופקינס, ודוקטורט במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב. עבודת הדוקטורט עסקה בהשפעת חוסר וודאות של מחירי גז טבעי על השקעות במשקי חשמל תחרותיים.

אגירת אנרגיה

משק החשמל בישראל

מחקר אקדמי

פודקאסטים

אנרגיה מתחדשת

רכב חשמלי

מחקר אקדמי

משק החשמל בישראל

אגירת אנרגיה

רכב חשמלי

אנרגיה מתחדשת

פודקאסטים

תחומי הייעוץ

01.

יעוץ  בנושא הסכמים למכירת חשמל ליצרנים, מספקים וצרכנים

02.

הכנת מודלים לבחינת כדאיות כלכלית לפרויקטים בתחום האנרגיה

03.

 תחזיות להתפתחות מחיר האנרגיה בשוק הסיטונאי

04.

תחזיות להתפתחות תעריף החשמל לצרכנים

05.

הכנת מודלים לבחינת כדאיות כלכלית לפרויקטים בתחום האנרגיה

06.

 תחזיות להתפתחות מחיר האנרגיה בשוק הסיטונאי

07.

הכנת מודלים לבחינת כדאיות כלכלית לפרויקטים בתחום האנרגיה

bottom of page